Tag: Beam’s Small Batch Bourbon Collection

Burbon/Whiskey #5 – Basil Hayden’s

Kilka słów o degustowanym trunku: Basil Hayden’s Basil Hayden’s bourbon jako marka pojawiła się na rynku w 1992 roku. Nazwa honoruje pracę master distiller pracującego w destylarni Jim Beam, pana Basil Hayden Seniora. W roku 1796 podczas produkcji burbonu do zacieru z kukurydzy dodał zacier z żyta, co było oczywiście odejściem od panujących wtedy zasad….